Johan Lundin

+46 (0)290 323 11

+46 (0)70 798 04 77

+46 (0)70 205 57 38

johan@jlmaskin.se

Välkommen!

Vi utför tex:

 • Avloppsanläggningar
 • Jordvärme
 • Planering av tomter
 • Dränering runt hus
 • Infarter
 • Renovering av vägar
 • Dikning
 • Kabelgrävning
 • Snöröjning
 • Sandupptagning
 • Maskin/Grus/berg/jord transporter
 • Garageplattor
 • Gjutningar

Försäljning av:

 • Marksten
 • VA materiel
 • Fiberduk
 • Stödmurar